Mazowiecka uchwała antysmogowa obowiązuje

Od 11 listopada br. zaczęła obowiązywać przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała antysmogowa dla Mazowsza.

Jej przepisy wskazują, jakie piece i opał mogą być stosowane, a korzystanie z których należy ograniczyć.

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Normy określone w ekoprojekcie wyznaczają wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). By uniknąć problemów i spełnić przepisy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza warto przed zakupem pieca upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy produkt posiada certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu – podpowiada UMWM.

Należy też przy tym pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.  Ponadto uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza wprowadziła ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw. I tak, zgodnie z uchwałą, od dnia jej wejścia w życie wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Z kolei od 1 lipca 2018 r. nie wolno będzie spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Zakaz spalania obejmować będzie również węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

uchwała antysmogowa

Użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na urządzenia zgodne z wymogami ekoprojektu. Z kolei użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., zaś użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności.

Posiadacze kominków będą natomiast musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Warto podkreślić, że uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Osoby naruszające te przepisy muszą się liczyć z możliwością ich ukarania mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną sięgającą do 5000 zł.

Urząd marszałkowski podkreśla, że przyjęcie uchwały poprzedziły szerokie konsultacje eksperckie i społeczne. Mieszkańcy swoje uwagi mogli zgłaszać zarówno pisemnie, jak i ustnie, a spotkania informacyjne odbyły się we wszystkich miastach subregionalnych – Warszawie, Płocku, Radomiu, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce. Do projektu uchwały zgłoszono ponad 2,2 tys. uwag, wniosków i opinii, w większości pozytywnych. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie przeanalizowane, a zasadne uwzględnione w projekcie uchwały. Finalny projekt uchwały stanowi konsensus rozbieżnych oczekiwań dotyczących jej zakresu.

Mieliśmy bardzo dużo głosów poparcia dla samej idei wprowadzenia regulacji prawnych. Napłynęło do nas ponad 2,2 tys. uwag, wiele z nich uwzględniliśmy. Z kolei spośród 314 mazowieckich samorządów, którym projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania, jedynie 16 zaopiniowało go negatywnie. Oznacza to, że 95 proc. wszystkich gmin dostrzega problem złej jakości powietrza na terenie województwa i akceptuje wprowadzane regulacje – podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w UMWM.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook