Nowe cele w zakresie emisji z aut

Komisja Europejska zaproponowała nowe unijne cele w zakresie emisji z samochodów.

Nowe cele Komisji Europejskiej (KE) w zakresie średnich emisji CO2 dotyczyć mają nowych samochodów osobowych i nowych małych samochodów dostawczych. W ocenie KE przyjęcie tych celów ma przyspieszyć proces przechodzenia na pojazdy nisko- i bezemisyjne.

Jak podaje Przedstawicielstwo KE w Polsce, zrobiła ona zdecydowany krok w kierunku realizacji zobowiązania Unii Europejskiej (UE) – podjętego w ramach porozumienia paryskiego – dotyczącego obowiązkowej redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. Podejmując tę inicjatywę w czasie trwania międzynarodowej konferencji w sprawie klimatu w Bonn, KE pokazuje, że UE może być przykładem dla innych.

Komisja przedstawiła w ubiegłym tygodniu nowe cele dotyczące średnich emisji CO2 z unijnego taboru nowych samochodów osobowych i nowych małych samochodów dostawczych, które będą obowiązywać, odpowiednio, od 2025 i 2030 r.

Cele w zakresie emisji z aut oparte na rzetelnej analizie

Jak zapewnia KE, zaproponowane przez nią cele w zakresie redukcji emisji CO2 są oparte na rzetelnej analizie i szerokim zaangażowaniu zainteresowanych stron, od sektora organizacji pozarządowych po przemysł. Zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i dostawczych średni poziom emisji CO2 będzie w 2030 r. o 30% niższy w porównaniu z rokiem 2021.

Jesteśmy świadkami początku nowej ery przyjaznej dla klimatu transformacji ekonomicznej. Dzięki warunkom, jakie tworzy zaprezentowany dziś zestaw propozycji, europejscy producenci będą mogli objąć pozycję lidera globalnej transformacji energetycznej zamiast podążać za konkurencją. Propozycje te stanowią zachętę do produkowania najlepszych, najczystszych i najbardziej konkurencyjnych samochodów, dając szansę na odzyskanie zaufania konsumentów. Jest to zdecydowany krok w dobrym kierunku: celem jest nowoczesna, zrównoważona gospodarka europejska, czystsze powietrze w europejskich miastach i lepsze zintegrowanie odnawialnych źródeł energii z obecnymi i przyszłymi systemami energetycznymi – przekonuje Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną.

Z kolei Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej dodaje: – Rozpoczął się globalny wyścig, w którym stawką jest stworzenie ekologicznie czystych samochodów. Ten trend jest nieodwracalny. Aby Europa mogła stać się liderem tej globalnej zmiany, musi uporządkować sytuację na własnym podwórku. Potrzebujemy odpowiednich środków i zachęt. Taki jest właśnie sens wprowadzania docelowych poziomów emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Założenia są ambitne, efektywne pod względem kosztów i możliwe do wyegzekwowania. Wprowadzając cele pośrednie na 2025 r., osiągniemy natychmiastowe przyspieszenie inwestycji. Z kolei cele na 2030 r. zapewniają stabilność i nadają kierunek, zachęcając do kontynuowania inwestycji. Dziś inwestujemy w Europie i rozpoczynamy twardą walkę z emisjami, aby spełnić nasze zobowiązanie w ramach porozumienia paryskiego, by obniżyć emisje o co najmniej 40 proc. do 2030 r.

Cele w zakresie emisji z aut

Komisja podejmuje bezprecedensowe działania w odpowiedzi na rosnące wyzwanie, jakim jest pogodzenie potrzeb Europejczyków w zakresie mobilności z ochroną zdrowia ludzi i ochroną naszej planety. Pod uwagę wzięto wszystkie aspekty tego problemu. Wspieramy czystsze pojazdy, zapewniamy lepszą dostępność alternatywnych źródeł energii oraz poprawiamy organizację systemu transportu. W ten sposób mobilność Europy i Europejczyków zostanie zachowana – dzięki bardziej ekologicznym środkom transportu – komentuje Violeta Bulc, komisarz ds. transportu.

Europejski przemysł motoryzacyjny znajduje się w punkcie zwrotnym. Aby utrzymał swoją pozycję globalnego lidera, a także przez wzgląd na środowisko i zdrowie publiczne, musi on inwestować w nowe i czyste technologie. Będziemy ułatwiać wprowadzanie na rynek pojazdów bezemisyjnych, wspierając tworzenie spójnej infrastruktury ładowania i produkcję wysokiej jakości baterii w Europie – dodaje Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Propozycje należące do pakietu na rzecz mobilności ekologicznej zostaną teraz przesłane współprawodawcom. Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony do ścisłej współpracy w celu szybkiego przyjęcia i wdrożenia powyższych wniosków i środków, aby jak najszybciej osiągnąć i zmaksymalizować korzyści dla przemysłu UE, przedsiębiorstw, pracowników i obywateli.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PKE w Polsce

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook