Niemal 5 tys. kontroli pieców

W minionym sezonie grzewczym Straż Miejska Miasta Poznania (SMMP) przeprowadziła prawie 5 tys. kontroli domowych palenisk. To, jak podaje Urząd Miasta Poznania (UM), o ok. 2,3 tys. więcej inspekcji niż w sezonie 2017/2018 i o 3,8 tys. więcej kontroli niż w latach 2016/2017.

Poznańska straż miejska przeciw spalaniu odpadów – niemal 5 tys. kontroli pieców

W trakcie działań strażników miejskich w zakończonym sezonie grzewczym odnotowano ponad 500 przypadków spalania odpadów. Do ekspertyzy laboratoryjnej przekazano ponad 80 próbek popiołów. Według UM, w zdecydowanej większości analizy potwierdziły podejrzenia strażników.

W sezonie grzewczym 2018/2019 SMMP przeprowadziła 4970 kontroli domowych instalacji grzewczych. W ich trakcie ujawniono 528 przypadki spalania odpadów. Najwięcej, bo aż 487 spraw dotyczyło spalania odpadów w domowych paleniskach. Do tego dochodzi 30 ognisk na działkach i 11 przypadków wypalania plastikowych otulin kabli elektrycznych.

niemal 5 tys. kontroli pieców

W przypadkach, gdy zachodziło podejrzenie spalania odpadów, strażnicy Eko Patrolu SMMP pobierali próbki popiołu. W zaplombowanych pojemnikach były one przekazywane Centralnemu Laboratorium Pomiarowo Badawczemu z Jastrzębia Zdroju. W sezonie grzewczym 2018/2019 zlecono 85 takich badań. Jak podaje UM uzyskane wyniki, w zdecydowanej większości przypadków, potwierdziły podejrzenia strażników.

Poznański magistrat przewiduje, że w kolejnych latach będzie jeszcze więcej kontroli. Takie prognozy wynikają z obserwowanej tendencji w zakresie rosnącej liczby zgłoszeń kierowanych do SMMP, a dotyczących podejrzenia spalania odpadów. To według UM, m.in. efekt wzrastającej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Poza tym kontrole w tym zakresie realizowane są i będą przez funkcjonariuszy Eko Patrolu na podstawie uzyskanych pomiarów.

W minionym okresie grzewczym, obok działań kontrolnych, strażnicy duży nacisk położyli także na edukację dzieci i młodzieży oraz różnorodne szkolenia.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. Piotr Strzyżyński

Udostępnij

Facebook