Plan niskoemisyjny dla Legnicy

W Legnicy radni przyjęli Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu mobilności miejskiej dla Legnicy do roku 2020. Jego przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne.

niskoemisyjny

 

Plan to dokument o charakterze strategicznym, który określa niezbędne działania zarówno po stronie Miasta, jak i wielu innych instytucjonalnych i prywatnych podmiotów na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Zakłada on m.in. rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym miasta.

Źródło: www.portal.legnica.eu, fot. sozosfera.pl

Udostępnij

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook