Stolica rozwinie system monitoringu jakości powietrza

W drugiej połowie maja Warszawa ogłosiła dialog techniczny, poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie 170 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo ma być zaprojektowana i uruchomiona strona internetowa, a także aplikacja mobilna – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM).

Urządzenia pomiarowe zostaną zainstalowane we wszystkich dzielnicach miasta oraz w 20 gminach ościennych – dodał magistrat.

Cały czas inwestujemy w walkę ze smogiem, aby warszawiacy mogli oddychać czystszym powietrzem. Dotujemy likwidację tzw. kopciuchów, rozwijamy ekologiczny transport publiczny i chcemy jeszcze bardziej rzetelnie informować mieszkańców o stężeniach zanieczyszczenia powietrza, w trosce o ich zdrowie – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

170 czujników wzbogaci system monitoringu jakości powietrza

Celem ogłoszonego dialogu technicznego jest pozyskanie z rynku informacji, które pozwolą doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia i ostatecznie zakończyć prace nad dokumentacją, aby jak najszybciej uruchomić procedurę przetargową. Stołeczny magistrat podkreśla, że rynek urządzeń do pomiaru jakości powietrza i technologii informatycznych rozwija się szybko. Miastu zależy na zdobyciu, w trakcie dialogu technicznego, informacji o najnowszych dostępnych rozwiązaniach oraz parametrach technicznych. Zapewnią one efektywną architekturę systemu, obejmującego urządzenia do pomiarów jakości powietrza oraz infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych – poprzez przyjazną stronę internetową oraz aplikację mobilną. Łączny koszt budowy systemu, w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, ma wynieść 4-5 mln zł.

system monitoringu jakości powietrza

Jak podaje UM, czujniki zostaną zamontowane we wszystkich dzielnicach Warszawy (minimum 100 sztuk) i na terenach 20 gmin ościennych. Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej – w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Część urządzeń pojawi się na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań. Według UM, takie umiejscowienie czujników pozwoli na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców.

Rozwinąć kompleksowy system monitoringu jakości powietrza

Magistrat podkreśla, że stolica dąży do rozwoju kompleksowego systemu monitoringu jakości powietrza. Obecnie dane o jakości powietrza pozyskiwane są z systemu pomiarowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), obejmującego na terenie Warszawy sześć stacji referencyjnych, które wykonują pomiary automatyczne. W ramach rozbudowy systemu Warszawa prowadzi proces budowy dwóch kolejnych referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza, które zostaną włączone do systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 170 czujników jakości powietrza będą prezentowane w Warszawskim Indeksie Powietrza oraz w aplikacji mobilnej. Aktualny stan jakości powietrza będzie przedstawiany w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

Udostępnij

Facebook