Czystsze powietrze w Legnicy

W minionym roku w Legnicy zmniejszona została emisja pyłów: PM10 – o 35,3 tony oraz PM2,5 o 16,3 tony – poinformował Urząd Miasta Legnicy (UM).

Według legnickiego magistratu, na spadek emisji pyłów wpływ miały termomodernizacja obiektów prowadzona przez miasto, zarządców nieruchomości, a także spółdzielnie mieszkaniowe oraz legnicki program ograniczenia niskiej emisji. W jego ramach mieszkańcy uzyskiwali od gminy dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwo stałe, na źródła proekologiczne, np. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie elektryczne czy gazowe.

Czystsze powietrze w Legnicy

Według UM, na zmniejszenie emisji pyłu w 2019 r. miały również wpływ działania podjęte przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, polegające na czyszczeniu ulic. Oczyszczono drogi o łącznej długości 135,25 km. Dało to konkretny efekt ekologiczny w postaci rocznej redukcji emisji pyłu PM10 o 25 ton i pyłu PM2,5 o 3,8 ton.

Rok

Liczba złożonych wniosków Liczba zlikwidowanych pieców Liczba umów

Kwota dotacji [zł]

2015

268 520 114

497 888,18

2016

243 425 242 1 044 753,72

2017

267 462 218

978 466,74

2018

348 604 164

936975,22

2019 337 587 237

1 507 339,19

łącznie

1463 2598 975

4 965 423,05

Program udzielenia dotacji na wykonane przez mieszkańców inwestycji, polegających na zamianie ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne, finansowany jest również z budżetu Legnicy. Łącznie w latach 2015-2019 podpisano 975 umów z mieszkańcami na kwotę: niespełna 5 mln zł.

Do końca kwietnia 2020 r. legniczanie złożyli ponad 500 kolejnych wniosków o dofinansowanie modernizacji instalacji grzewczych opiewających na kwotę niemal 3,3 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnicy

fot. UM Legnicy

Udostępnij

Facebook