Internetowa prognoza jakości powietrza dla Małopolski na nowo

Dotychczas funkcjonująca strona prezentująca dane na temat jakości powietrza w Małopolsce została zastąpiona przez nowy serwis. Stronę, która zyskała nową szatę graficzną, lepszą czytelność i funkcjonalność, uruchomił Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Strona prezentuje aktualne informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz prognozę jakości powietrza, z 48-godzinnym wyprzedzeniem, dla całego regionu. Będzie też publikować informacje o ewentualnych stanach alarmowych.

serwis_powietrzee_Małopolska
Serwis daje też możliwość zapisania się do newslettera, w ramach którego będzie można otrzymywać informacje o stanie powietrza i prognozach jego jakości, w trzech wybranych opcjach: codziennej, ostrzegawczej i alarmowej z możliwością wyboru obszaru województwa, którego mają dotyczyć przysyłane informacje.
Dzięki stronie dostęp do informacji o stanie powietrza mogą mieć wszyscy mieszkańcy Małopolski, a osoby szczególnie narażone na skutki zanieczyszczenia atmosfery (dzieci, osoby starsze i cierpiące na choroby dróg oddechowych) mogą uniknąć nadmiernego narażenia na ich negatywne oddziaływanie).
Nowa strona dostępna jest pod adresem: powietrze.malopolska.pl/prognozy/

Na podstawie: małopolskie.pl

Udostępnij

Facebook