Ochrona powietrza nadal priorytetem Narodowego Funduszu

DSC_0023

W ostatnim czasie media, w tym społecznościowe, obiegła informacja, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wycofuje się z dofinansowywania działań mających na celu ochronę powietrza.
Na reakcję Funduszu nie trzeba było długo czekać – 4 marca br. na jego stronie internetowej opublikowana została informacja pt. „NFOŚiGW nadal będzie finansował ochronę powietrza. Nieprawdziwe doniesienia mediów”, w której te doniesienia medialne zostały zdementowane. „Doniesienia powyższe, powtarzane przez niektóre inne media, nie mają żadnego pokrycia w faktach i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie” – można przeczytać w informacji. I dalej NFOŚiGW podaje, że ochrona powietrza nadal pozostaje jednym z głównych priorytetów jego działania. Jako informację nieprawdziwą określa wiadomość, że zlikwidowane zostały wszystkie departamenty zajmujące się walką z zanieczyszczeniami atmosfery, a rozwiązanie Departamentu Ochrony Powietrza oraz Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej tłumaczy wewnętrzną reorganizacją struktur. W jej wyniku powstał Departament Energii i Innowacji, który przejął zadania i programy jednostek zlikwidowanych.
Przeprowadzona zmiana ma na celu poprawę sprawności i efektywności finansowego wspierania projektów, mających na celu poprawę jakości powietrza. Fundusz podkreśla, że w ramach nowo utworzonego Departamentu Energii i Innowacji powołany do działania został specjalny Zespół do spraw Efektywności Energetycznej w Budownictwie, który zajmuje się tematyką ochrony powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji.

Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook