Wsparcie w zakresie efektywności energetycznej i OZE

DSC_0006 (2)

Szef resortu energii, Krzysztof Tchórzewski i Kazimierz Kujda, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali 3. marca br. umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Projekt zakłada utworzenie ogólnopolskiej sieci doradców, będzie ich 76. Mają oni służyć nieodpłatną pomocą zainteresowanym osobom, chcącym skorzystać ze wsparcia z funduszy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W jego ramach prowadzone będą:

  • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
  • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej,
  • doradztwo w zakresie możliwości inwestycyjnych w obszarze efektywności energetycznej,
  • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
  • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcie, po zatwierdzeniu go 1 marca br., uzyskało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z jego osią priorytetową „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Jego budżet to prawie 129 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 100%. Projekt obejmuje całą Polskę, a realizowany będzie we współpracy z 14 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej i samorządem województwa lubelskiego.

Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl, fot. sozosfera.pl

Udostępnij

Facebook