Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Jeleniej Góry

W jeleniogórskim Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) podpisana została umowa, na mocy której Miasto Jelenia Góra otrzyma z WFOŚiGW ponad 716 tys. zł. Jak zaznacza WFOŚiGW, środki finansowe przeznaczone będą na dotacje dla mieszkańców, dzięki nim uda się wymienić 147 przestarzałych źródeł ciepła.

Wspomnianą umowę podpisali Anna Korneć-Bartkiewicz, pełnomocnik Zarządu WFOŚiGW i Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. Na mocy umowy Jelenia Góra otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ponad 716 tys. zł.

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że dzięki wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu mieszkańcy naszego miasta otrzymają wsparcie finansowe. Fundusz poprzez realizację programu „Czyste Powietrze” dofinansowuje wymianę źródeł ciepła w domkach jednorodzinnych, a teraz dzięki temu, że udało się nawiązać współpracę z władzami miasta również mieszkańcy domów wielorodzinnych będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na wymianę przestarzałego pieca – powiedziała Anna Korneć-Bartkiewicz.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał pieniądze na realizację zadań z Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego edycja II”. – Fundusz rozpoczął już realizację III edycji programu, który ma szczególnie preferencyjne warunki dla gmin uzdrowiskowych. Liczę na to, że Miasto Jelenia Góra niebawem złoży kolejny wniosek o pozyskanie środków dla mieszkańców Cieplic. Jakość powietrza w Cieplicach jest szczególnie ważna za względu na uzdrowiskowy charakter tej dzielnicy, a koszty wymiany pieca są wciąż dużym wydatkiem dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Dotacja dla mieszkańców jest tu niezmiernie ważna – dodała Anna Korneć-Bartkiewicz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

Udostępnij

Facebook