Nowy Program ochrony powietrza dla Mazowsza

Radni województwa mazowieckiego przyjęli nowy Program ochrony powietrza (POP) – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). Celem dokumentu jest poprawa jakości powietrza w regionie, a głównymi narzędziami – sukcesywna wymiana lub likwidacja źródeł niskiej emisji, tzw. kopciuchów, ich identyfikacja przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat – zaznacza UMWM.

Co to jest Program ochrony powietrza?

Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Obowiązek przygotowania i przyjęcia nowego programu ochrony powietrza przez wszystkie województwa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2018 r. oraz utrzymującej się złej jakości powietrza – tłumaczy UMWM.

Program ochrony powietrza

Niestety jesteśmy na czarnej liście UE. Dosłownie jako kraj, który nie przestrzega unijnych przepisów, ale i w przenośni, bo niestety jakość powietrza w Polsce wciąż nie jest najlepsza. Choć obserwujemy, że świadomość ekologiczna mieszkańców rośnie, Mazowszanie coraz częściej inwestują np. w urządzenia wykorzystujące energię słoneczną – to wciąż jest wiele do zrobienia – podkreślił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Co zawiera nowy Program ochrony powietrza?

Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka i Radomia oraz strefy mazowieckiej, obejmującej pozostały obszar województwa.

Dokument wskazuje m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, a także źródła odpowiedzialne za przekroczenia i wykaz działań niezbędnych do podjęcia by poprawić jakość powietrza. Ponadto POP wskazuje podmioty odpowiedzialne za wdrażanie wymienionych w dokumencie działań. Nowy Program ochrony powietrza zawiera prognozy jakości powietrza.

Nowy Program ochrony powietrza zawiera konkretne działania naprawcze, których wdrożenie ma się przełożyć na poprawę jakości powietrza w regionie. Urząd marszałkowski podkreśla, że te działania są kontynuacją tych z poprzednich dokumentów. Jednakże doprecyzowano ich zakres i określono wskaźniki monitorowania w skali roku. W dokumencie zawarto m.in. takie działania jak inwentaryzacja i wymiana kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną.

Więcej informacji na stronie internetowej UMWM.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook