Ochrona klimatu – Polska ratyfikowała Porozumienie paryskie

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że 7 października br. Polska złożyła w ONZ w Nowym Jorku wszystkie dokumenty potwierdzające ratyfikację tzw. Porozumienia paryskiego.

Podczas briefingu prasowego poświęconego temu tematowi Jan Szyszko, minister środowiska mówił: – Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata, w tym Polski. W odróżnieniu od Protokołu z Kioto stawia sobie ono za cel zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Możemy tego dokonać na dwa sposoby – poprzez redukcję emisji dzięki nowym technologiom, ale także poprzez pochłanianie gazów cieplarnianych przez lasy. Minister podkreślił też, że w myśl postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Polska nadal będzie mogła korzystać z węgla kamiennego i brunatnego jako nośników energii.

cyklon

Z kolei Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej podkreślał, iż Polska działa obecnie na forum Unii Europejskiej, aby w europejskiej polityce klimatycznej uwzględnione zostały zapisy Porozumienia paryskiego.

Dobrowolność, własna polityka surowcowa, własna ścieżka dojścia, aby osiągnąć cele polityki klimatycznej są dla nas bardzo istotne. Liczymy, że na bazie Porozumienia paryskiego uda się te kwestie uwzględnić w dokumentach, które będą powstawać w Europie. Dyskutowaliśmy o tym, między innymi, podczas ostatniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska w Brukseli – powiedział wiceminister.

Warto dodać, że dzień wcześniej, Ustawę z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. podpisał prezydent RP.

Do tej pory porozumienie ratyfikowały takie państwa jak m.in.: Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Meksyk oraz państwa UE: Austria, Francja, Niemcy, Węgry, Malta, Portugalia i Słowacja.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. pixbay.com

Udostępnij

Facebook