Ograniczanie niskiej emisji – działania municypalnych

Straż Miejska w Rybniku podsumowała prowadzone w pierwszym półroczu br. działania mające na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji.

ograniczanie niskiej emisji

Podsumowanie obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Spalanie odpadów pod lupą strażników miejskich

W omawianym okresie municypalni z Rybnika przeprowadzili 1357 kontroli posesji. W trakcie tych inspekcji sprawdzali m.in. czy spalane są odpady. Efektem kontroli było nałożenie 123 mandatów karnych (na łączną kwotę 50,6 tys. zł) za spalanie odpadów oraz skierowanie do sądu sześciu wniosków o ukaranie. Dodatkowo, w sytuacji, w której w funkcjonariuszach rodziło się uzasadnione podejrzenie o spalaniu odpadów, a strażnicy nie przyłapali nikogo na gorącym uczynku, pobierane były próbki popiołu. W omawianym czasie pobrano dziewięć próbek. W pięciu przypadkach, przypuszczenia strażników miejskich potwierdziły się.

Co najczęściej trafiało do pieców? Płyty meblowe, ramy okienne, aluminiowe folie, plastiki oraz odpady zielone.

Na podstawie sm.rybnik.pl

fot. SM Rybnik

Udostępnij

Facebook