Uchwały antysmogowe obowiązują

Od niespełna dwóch tygodni w Małopolsce obowiązują przepisy antysmogowe. Jak zaznacza krakowski magistrat Małopolska to pierwszy region w kraju, w którym od 1 lipca obowiązują regulacje antysmogowe obejmujące całe województwo.

Równocześnie z tzw. uchwałą antysmogową dla województwa w życie weszły przepisy tzw. tymczasowej uchwały antysmogowej dla Krakowa.

Zakaz spalania najgorszej jakości węgla

Obie uchwały – dla Małopolski i Krakowa, które zaczęły obowiązywać od soboty, 1 lipca – wprowadziły zakaz spalania najgorszej jakości węgla oraz mokrego drewna i biomasy w piecach i kominkach.

Dodatkowo uchwała dla całego województwa określa rodzaje kotłów, które są dopuszczone do użycia. Mieszkańcy Małopolski na dostosowanie się do przepisów mają kilka lat. Jeżeli obecnie do ogrzewania swoich domów lub mieszkań wykorzystują piece, które nie spełniają wymogów emisyjnych określonych dla urządzeń należących do co najmniej klasy 3, to muszą je wymienić do końca 2022 r. W przypadku korzystania z kotła 3 lub 4 klasy okres ten zostaje wydłużony do końca 2026 r. Z kotłów klasy 5 można korzystać bezterminowo.

uchwały antysmogowe

Jednocześnie mieszkańcy Małopolski muszą pamiętać, że nowe kotły instalowane po 1 lipca br. muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Zgodnie z nimi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej pyłów niż 40 mg/m³. Ekoprojekt ogranicza również emisję tlenków azotu. Normy ekoprojektu muszą też spełniać kominki – starsze urządzenia, które ich nie spełniają należy od 2023 r. wyposażyć w specjalne elektrofiltry.

Tymczasowa uchwała antysmogowa

Tymczasowa uchwała antysmogowa dla Krakowa będzie obowiązywać mieszkańców do 1 września 2019 r., kiedy to na terenie miasta wejdzie w życie całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach. Zamiast tego będzie można korzystać z ogrzewania elektrycznego, gazowego lub lekkiego oleju opałowego.

Póki co, od 1 lipca krakowianie muszą jednak pamiętać, że nie mogą palić w kotłach, piecach i kominkach miałem, mułami i flotami oraz mokrym drewnem i biomasą (o wilgotności powyżej 20%). Powinni też zadbać o to, aby węgiel był dobrej jakości, tzn. jego wartość opałowa powinna wynosić nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu nie może przekraczać 10%, a siarki 0,8%.

Dotacje na wymianę pieców i kotłów

Podstawowym elementem walki ze smogiem jest wymiana starych, opalanych kiepskim paliwem pieców i kotłów. Na takie działania przygotowano dotację, którą miasto otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozyskane środki pozwolą na wymianę nawet kilku tysięcy „kopciuchów”.

Dzięki temu do końca 2019 r. uda się pozbyć starych pieców opalanych paliwami stałymi – węglem i drewnem oraz zastąpić je ekologicznymi urządzeniami na paliwa gazowe lub pompami ciepła.

Na podstawie krakow.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook