Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformował, że 18. grudnia 2017 r. radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli tzw. uchwały antysmogowe.

Wspomniane akty prawa miejscowego zakładają wprowadzenie, od 1 maja 2018 r., zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie stosowania kotłów oraz kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania – wylicza UMWW.

uchwały antysmogowe

Zgodnie z zapisami uchwał antysmogowych dla Poznania, Kalisza i pozostałego obszaru województwa kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w dwóch etapach.

I tak, kotły bezklasowe będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2024 r. Z kolei kotły spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4 (wg normy PN-EN 303-5:2012) będą mogły być stosowane do 31 grudnia 2027 r.

Kotły 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie przepisów wymienionych uchwał, będą mogły być użytkowane bezterminowo. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Warto dodać, że przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook